Hanuman Chalisa Gujarati

Hanuman Chalisa Gujarati: Hanuman Chalisa is a devotional hymn dedicated to Lord Hanuman, a revered deity in Hinduism known for his unwavering devotion and immense strength. This article explores the significance of Hanuman Chalisa in Gujarati, its composition, the spiritual essence it carries, and the benefits of reciting this powerful hymn. Hanuman Chalisa Gujarati

હનુમાન ચાલીસા અંગ્રેજી | Hanuman Chalisa Gujarati

॥ દોહા ॥

શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રાજ નીજ મનુ મુકુર સુધારી.
બરનુ રઘુબર બિમલ જસુ જો દયાકુ ફલ ચારી ॥

બુદ્ધિ હીન તનુ જાનિકે સુમેરો પવન કુમાર.
બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેઉ મોહિ હરૌ કાલેસ બિકાર ॥

॥ ચૌપાયી ॥

જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર.
જય કપિસ તિહુ લોક ઉજાગર ॥01॥

રામ દૂત અતુલિત બલ ધમ.
અંજની-પુત્ર પાવન સુત નામા ॥02॥

મહાબીર બિક્રમ બજરંગી.
કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી ॥03॥

કંચન બરન બિરાજ સુબેસા।
કાનન કુંડલ કુંચિત કેસા ॥04॥

હાથ બાજરા અને ધ્વજા બિરાજે.
કાંધે મુંજ જાનેઉ સાજે ॥05॥

સંકર સુવન કેસરી નંદન.
તેજ પ્રતાપ મહા જગ બંધન ॥06॥

વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચતુર.
રામ કાજ કરીબે કો આતુર ॥07॥

પ્રભુ ચરિત્ર સુનિબે-કો રસિયા.
રામ લખન સીતા માન બસિયા ॥08॥

સુક્ષ્મ રૂપ ધારી સિયાહી દિખાવા।
બિકટ રૂપ ધરિ લંક જરાવા ॥09॥

ભીમ રૂપ ધારી અસુર સહરે.
રામચંદ્ર કે કાજ સાવરે ॥10॥

લે સંજીવન લખન જીયાયે.
શ્રી રઘુવીર હરશિ ઘર લયે ॥11॥

રઘુપતિ કીન્હિ બહુત બધાઈ।
તુમ મમ પ્રિયે ભારત-હી-સમ ભાઈ ॥12॥

સહસ બદન તુમ્હારો જસ ગાવે.
અસ-કહિ શ્રીપતિ કંથા લગાવે ॥13॥

સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનિસા.
નારદ-સરદ સહીત અહિસા ॥14॥

જમ કુબેર દિગપાલ જહા તેહ.
કબિ કોવિદ કહી સકે કહાં તેહ ॥15॥

તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહી કીન્હા।
રામ મિલયે રાજપદ દેખા ॥16॥

તુમ્હારો મંત્ર વિભીષણ માન.
લંકેશ્વર ભયે સબ જગ જાના ॥17॥

યુગ સહસ્ત્ર જોજન પર ભાનુ.
લીલ્યો તાહિ મધુર ફલ જાનુ ॥18॥

પ્રભુ મુદ્રિકા મેલી મુખ માહી.
જલાદિ લાંઘી ગયે અચ્છરાજ નહીં ॥19॥

દુર્ગામ કાજ જગત કે જીતે.
સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે ॥20॥

રામ દુવારે તુમ રખવારે.
હોત ના આદ્યના બિનુ પૈસારે ॥21॥

સબ સુખ લાહે તુમ્હારી સરના.
તુમ રક્ષક કહુ કો ડરના ॥22॥

આપ તેજ સંહારો આપ.
તેનહો લોક હાંક તેહ કાનપે ॥23॥

ભૂત પિસાચ નિકટ નહીં આવે.
મહાબીર જબ નામ સુનાવે ॥24॥

નસે રોગ હરે સબ પીરા.
જપત નિરંતર હનુમંત બીરા ॥25॥

સંકટ સે હનુમાન ચુડાવે.
મન કરમ બચન દિન જો લાવે ॥26॥

સબ પર રામ તપસ્વી રાજા.
તીન કે કાજ સકલ તુમ સાજા ॥27॥

ઔર મનોરથ જો કોઈ લાવે.
સોહિ અમિત જીવન ફલ પાવે ॥28॥

ચારો યુગ પ્રતાપ તુમ્હારા.
હૈ પરસિદ્ધ જગત ઉજિયારા ॥29॥

સાધુ સંત કે તુમ રખવારે.
અસુર નિકાનંદન રામ દુલારે ॥30॥

અષ્ટ-સિધિ નવ નિધિ કે દાતા.
અસબર દેન જાનકી માતા ॥31॥

રામ રસાયણ તુમ્હારે પાસ.
સદા રહો રઘુપતિ કે દાસા ॥32॥

તુમ્હારે ભજન રામ કો પાવે.
જનમ-જનમ કે દુઃખ બિસરાવે ॥33॥

અંત-કાલ રઘુબર પુર જાયે.
જહા જન્મ હરિ-ભક્ત કહાઈ ॥34॥

ઔર દેવતા ચિત્ત ના ધરે.
હનુમંત સે હે સર્વ સુખ કરી ॥35॥

સંકટ કાટે-મિતે સબ પીરા.
જો સુમિરે હનુમત બલબીરા ॥36॥

જય જય જય હનુમાન ગોસાઈ.
કૃપા કરહુ ગુરુદેવ કી નાયે ॥37॥

જો સાથ બાર પથ કર કોઈ.
છૂટે બંધિ મહા સુખ હોઈએ ॥38॥

જો યહા પડે હનુમાન ચાલીસા.
હોય સિદ્ધિ સખી ગૌરીસા ॥39॥

તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા.
કીજે નાથ હૃદયે મહા ડેરા ॥40॥

॥ દોહા ॥

પવન તનય સંકટ હરણા મંગલ મૂર્તિ રૂપ.
રામ લખન સીતા સહીત હૃદય બસૌ સુર ભૂપ ॥

॥ જય-ઘોષ ॥

બોલ બજરંગબલી કી જય.
પવનપુત્ર હનુમાન કી જય.
॥ જય શ્રી રામ ॥

Hanuman Chalisa English | Hanuman Chalisa Gujarati

॥ Doha ॥

Shri guru charan saroj raj neej manu mukur sudhari ।
Baranu raghubar bimal jasu jo dayaku phal chari ॥

Buddhi heen tanu janike sumero pavan kumar ।
Bal buddhi bidya deu mohi harau kales bikar ॥

॥ Chaupayee ॥

Jai Hanuman gyan gun sagar ।
Jai kapis tihu lok ujagar ॥01॥

Ram doot atulit bal dhama ।
Anjaani-putra pavan sut nama ॥02॥

Mahabir bikram Bajrangi ।
Kumati nivar sumati ke sangi ॥03॥

Kanchan baran biraj subesa ।
Kanan kundal kunchit kesa ॥04॥

Hath bajra aur dhvaja biraje ।
Kaandhe munj janeu saje ॥05॥

Sankar suvan Kesari nandan ।
Tej pratap maha jag bandan ॥06॥

Bidyavaan guni ati chatur ।
Ram kaj karibe ko aatur ॥07॥

Prabhu charitra sunibe-ko rasiya ।
Ram Lakhan Sita maan basiya ॥08॥

Sukshma roop dhari Siyahi dikhava ।
Bikat roop dhari Lank jarava ॥09॥

Bhim roop dhari asur sahare ।
Ramachandra ke kaj savare ॥10॥

Laye sanjivan Lakhan jiyaye ।
Shri Raghuvir harashi ur laye ॥11॥

Raghupati kinhi bahut badhaee ।
Tum mam priye Bharat-hi-sam bhai ॥12॥

Sahas badan tumharo jas gaave ।
Asa-kahi Shripati kantha lagave ॥13॥

Sankadik brahmadi munisa ।
Narad-sarad sahit ahisa ॥14॥

Jum Kuber digpaal jaha teh ।
Kabi Kovid kahi sake kahan teh ॥15॥

Tum upkar Sugreevahi keenha ।
Ram milaye rajpad deenha ॥16॥

Tumharo mantra Vibhishan maana ।
Lankeshvar bhaye sab jag jana ॥17॥

Yug sahastra jojan par bhanu ।
Leelyo tahi madhur phaal janu ॥18॥

Prabhu mudrika meli mukh mahi ।
Jaladi langhi gaye achraj nahi ॥19॥

Durgaam kaj jagat ke jete ।
Sugam anugraha tumhre tete ॥20॥

Ram duwaare tum rakhvare ।
Hoat na adyna binu paisare ॥21॥

Sab sukh lahe tumhari sarna ।
Tum rakshak kahu ko darna ॥22॥

Aapan tej samharo aape ।
Teenho lok hank teh kanpe ॥23॥

Bhoot pisaach nikat nahin aave ।
Mahabir jab naam sunave ॥24॥

Nase rog hare sab peera ।
Japat nirantar Hanumant beera ॥25॥

Sankat se Hanuman chudave ।
Man karam bachan dyan jo lave ॥26॥

Sab par Ram tapasvee raja ।
Teen ke kaj sakal tum saja ॥27॥

Aur manorath jo koi lave ।
Sohi amit jeevan phal pave ॥28॥

Charo yug partap tumhara ।
Hai parasiddha jagat ujiyara ॥29॥

Sadhu sant ke tum rakhware ।
Asur nikanandan Ram dulare ॥30॥

Ashta-sidhi nav nidhi ke daata ।
Asabar deen Janki mata ॥31॥

Ram rasayan tumhare pasa ।
Sada raho Raghupati ke dasa ॥32॥

Tumhare bhajan Ram ko paave ।
Janam-janam ke dukh bisrave ॥33॥

Anth-kaal Raghubar pur jaee ।
Jaha janma Hari-bhakht kahaee ॥34॥

Aur devta chitta na dharaee ।
Hanumanth se he sarba sukh karaee ॥35॥

Sankat kate-mite sab peera ।
Jo sumire Hanumat balbeera ॥36॥

Jai Jai Jai Hanuman gosaee ।
Krupa karahu gurudev ki naee ॥37॥

Jo sath baar paath kar koi ।
Chuthee bandhi maha sukh hoee ॥38॥

Jo yaha padhe Hanuman Chalisa ।
Hoye Siddhi Sakhi Gaurisa ॥39॥

Tulsidas sada Hari chera ।
Keeje nath hridaye maha dera ॥40॥

॥ Doha ॥

Pavan tanay sankat harana mangal murti roop ।
Ram Lakhan Sita sahit hriday basau sur bhuup ॥

॥ Jai-Ghosh ॥

Bol Bajarangabali ki jai ।
Pavan putra Hanuman ki jai ॥
॥ Jai Shri Ram ॥

Structure and Composition of Hanuman Chalisa

Hanuman Chalisa consists of 40 verses (Chalisa in Hindi) written in the Awadhi language, a dialect of Hindi. Each verse follows a specific rhyme scheme and poetic meter. The Chalisa is structured in a way that allows for easy memorization and recitation, making it accessible to devotees of all ages. Hanuman Chalisa Gujarati

The Meaning and Symbolism of Hanuman Chalisa

Hanuman Chalisa encapsulates the essence of Lord Hanuman’s greatness, highlighting his virtues, qualities, and divine nature. Each verse of the Chalisa portrays various aspects of Lord Hanuman’s character, such as his strength, wisdom, humility, devotion, and unwavering loyalty towards Lord Rama. The Chalisa symbolizes the deep reverence and love that devotees hold for Lord Hanuman. Hanuman Chalisa Gujarati

Reciting Hanuman Chalisa: Rituals and Beliefs

Devotees recite Hanuman Chalisa as part of their daily spiritual practice or during special occasions. The recitation is often accompanied by rituals such as lighting incense sticks, offering flowers and lighting a lamp. Some devotees also observe a fast or engage in acts of service to Lord Hanuman while reciting the Chalisa. Hanuman Chalisa Gujarati

The Benefits of Chanting Hanuman Chalisa

Chanting Hanuman Chalisa is believed to bestow numerous benefits on the devotee. Some of the commonly recognized benefits include:

  1. Protection and Removal of Obstacles: Lord Hanuman’s blessings are sought to overcome challenges, obstacles, and negative energies.
  2. Strength and Courage: Chanting Hanuman Chalisa is believed to instill inner strength, courage, and confidence in the devotee.
  3. Devotion and Spiritual Growth: Hanuman Chalisa deepens the devotee’s connection with Lord Hanuman and fosters devotion and spiritual growth.
  4. Health and Well-being: It is believed that chanting Hanuman Chalisa can bring physical and mental well-being, promoting a balanced and harmonious life. Hanuman Chalisa Gujarati

Hanuman Chalisa: A Source of Inspiration

Hanuman Chalisa serves as a source of inspiration for millions of devotees worldwide. Hanuman Chalisa Gujarati The verses of the Chalisa recounts the extraordinary feats, devotion, and unwavering loyalty of Lord Hanuman. They in Hanuman Chalisa Gujarat inspire devotees to face challenges with courage, cultivate humility, and serve humanity selflessly.

Hanuman Chalisa: Universality and Cultural Significance

(Hanuman Chalisa Gujarati) Hanuman Chalisa transcends religious boundaries and is revered not only by Hindus but also by people from various cultural backgrounds. Its universal appeal lies in the values it represents, such as devotion, service, courage, and unwavering faith. The Chalisa has become a symbol of hope, strength, and divine protection for people seeking solace and guidance. Hanuman Chalisa Gujarati

Conclusion

Hanuman Chalisa Gujarati is a treasured devotional hymn that encapsulates the virtues and divine manifestations of Lord Hanuman. Reciting the Chalisa with faith and devotion is believed to bestow numerous blessings and benefits on the devotee. It serves as a source of inspiration, fostering spiritual growth, courage, and unwavering devotion. Hanuman Chalisa holds a special place in the hearts of millions and continues to be a powerful expression of reverence and love for Lord Hanuman. Hanuman Chalisa Gujarati

Frequently Asked Questions (FAQs)

What is the significance of Hanuman Chalisa?

Hanuman Chalisa holds great significance as a devotional hymn dedicated to Lord Hanuman. It is believed to bestow blessings, protection, and spiritual growth on the devotee. Hanuman Chalisa Gujarati

Can anyone recite Hanuman Chalisa?

Yes, anyone can recite Hanuman Chalisa. There are no restrictions based on age, gender, or caste. Devotees recite it with love, devotion, and faith. Hanuman Chalisa Gujarati

What is the best time to recite Hanuman Chalisa?

There is no specific time to recite Hanuman Chalisa. However, many devotees recite it during the morning or evening as part of their daily spiritual practice. Hanuman Chalisa Gujarati

How long does it take to recite Hanuman Chalisa?

The duration of reciting Hanuman Chalisa may vary depending on the pace of the reciter. On average, it takes around 10 to 15 minutes to complete the recitation. Hanuman Chalisa Gujarati

Can Hanuman Chalisa be recited in any language?

Yes, Hanuman Chalisa can be recited in any language that is familiar to the devotee. While it is commonly recited in Hindi, translations in various languages are also available to cater to a wider audience. Hanuman Chalisa Gujarati

Hanuman Chalisa is a revered devotional hymn that celebrates the greatness and divine qualities of Lord Hanuman. Its recitation brings solace, strength, and spiritual growth to devotees who chant it with love and devotion. Hanuman Chalisa has become a powerful tool for seeking divine blessings, protection, and inspiration in the journey of life. Hanuman Chalisa Gujarati

Leave a Comment